Maatregelen ivm het Corona-virus.

Beste klant,

We leven erg mee met zij die worden getroffen door de drastische maatregelen die onze regering heeft genomen i.v.m. het tijdelijk sluiten van alle horecazaken.

Omdat wij hoofdzakelijk verse producten leveren, zullen we in de komende weken met een beperkter aanbod moeten werken dan u van ons gewoon bent. We stellen alles in het werk om u zo goed als mogelijk te helpen.

Uiteraard volgen we de situatie op de voet op en houden we u zo goed als mogelijk op de hoogte.

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot uw commerciële verantwoordelijke of contact opnemen via het algemene nummer: 011 45 80 70.

Culinaire groeten

Het team van Geyskens Delikatessen
Regio Limburg - Johan Mertens - 0477.370.730
Regio Antwerpen - Michel Vanoirbeek - 0498 179.766
Regio Oost-Vlaanderen - Carine Laheyne - 0474 48.68.71
Regio Vlaams Brabant en Brussel - Michel Bertels 0473 97.99.61

Zaakvoerder - Axel Geyskens - 0476 21 43 39


Cher client,

Nous sympathisons avec ceux qui sont touchés par les mesures drastiques que notre gouvernement a prises concernant la fermeture temporaire de tous les établissements de restauration.

Vu que nous fournissons principalement des produits frais, nous allons travailler avec un approvisionnement plus petit que d’habitude dans les prochaines semaines.

Nous mettons tout en œuvre pour vous aider au mieux. Nous suivrons bien sûr la situation de près et vous tiendrons informés dans la mesure du possible.

Pour toute autre question, veuillez contacter votre représentant commercial ou contacter le numéro général: 011 45 80 70.

Salutations culinaires

L'équipe Geyskens
Région Limbourg - Johan Mertens - 0477.370.730
Région Anvers - Michel Vanoirbeek - 0498 179.766
Région Flandre-Orientale - Carine Laheyne - 0474.48.68.71
Région Brabant Flamand et Bruxelles - Michel Bertels 0473.97.99.61

Directeur général - Axel Geyskens - 0476 21 43 39